Johannes Fog Logo

  Opret kontoansøgning - Udfyld formularen herunder og tryk på send ansøgning

Fremsøg firma via CVR-nummer (Vi benytter www.cvrapi.dk)

Bemærk: Folkeregisteradresse
(Vis vilkår for tilbudsmails)

Gældende for private, enkeltmandsvirksomheder og foreninger:

Johannes Fog A/S registrerer i forbindelse med din kreditvurdering dit navn, stilling, adresse, CPR-nummer, telefonnummer og e-mailadresse.

Dine personoplysninger registreres til brug for administration af kundeforholdet og indhentning af en kreditvurdering. Kreditvurderingen foretages i en elektronisk automatiseret proces.

Johannes Fog A/S forbeholder sig retten til at videregive personoplysninger til debitorregistre og de IT-virksomheder som bistår Johannes Fog A/S med deres IT. Herudover kan videregivelse alene ske, hvis dette er påkrævet ved lov.

Videregivelse til IT-virksomheder sker alene med henblik på intern håndtering af kreditforholdet og er således ikke videregivelse til markedsføring.

Ved din ansøgning om kredit, giver du samtykke til Johannes Fog A/S registrering, behandling og videregivelse af dine personoplysninger, herunder CPR-nummer til samarbejdspartnere, som er nævnt ovenfor.

Du kan i henhold til persondatabeskyttelseslovens regler kræve indsigt i de oplysninger, som Johannes Fog A/S har indsamlet om dig og behandler. Mere info findes her: https://www.johannesfog.dk/byggecenter/om-fog/persondata/

Ønsker du at klage over Johannes Fog A/S’ behandling af din kreditvurdering, bedes du rette henvendelse til vores kundebogholderi på kundebogholderi@johannesfog.dk